Zespół redakcyjny

prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
e-mail: dariuszszlachetko@gmail.com
pokój nr C/405 (III piętro)
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
Uniwersytet Gdański

dr Ryszard Markowski
e-mail: markowski.ryszard@gmail.com
pokój nr B/220 (I piętro)
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego UGDA

mgr Katarzyna Wszałek-Rożek
e-mail: katarzyna.wszalek-rozek@biol.ug.edu.pl
pokój nr B/219 (I piętro)
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego UGDA

mgr Joanna Gołębiewska
e-mail: jj.golebiewska@gmail.com
pokój nr C/418 (III piętro)
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego UGDA

 


Współtwórcy Projektu:

mgr Katarzyna Wszałek-Rożek (Zielnik UGDA, KTRiOP)
prof. Dariusz Szlachetko  (KTRiOP)
dr Ryszard Markowski (KTRiOP)
dr inż.  Andrzej Łysko (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)