Partnerzy projektu

 Jednostki naukowe, organizacje oraz instytucje współpracujące

z Katedrą Taksonomii Roślin
i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego

w Projekcie

   Regionalna Dyrekcja

Lasów Państwowych w Gdańsku


Nadleśnictwo Gdańsk